Идеологијата на монтажата (Ж. Омон, А. Бергала, М. Мари и М. Вене)

Колку и да се трудевме никогаш да не ја изгубиме од вид конкретната стварност на филмските појави, концептот на монтажата во широката смисла што ја започнавме – што подразбираше да се држиме до што поопшта и пообјективна гледна точка, превидовме битен историски факт: поимот монтажа е толку многу важен за...

Пишувањето и режијата (Данко Стоиќ)

Филмот е првенствено визуелна уметност, но тој потекнува од зборовите. За да знае продуцентот на што троши пари, потребна му е една фасцикла во која е опишан тој филм. Таа фасцикла и понатамошниот филм може многу да се разликуваат. Големиот филм на Душан Макавејев W.R. Мистерии на организмот настанал само врз основа...

Визуелниот стил на ноар филмот (Миша Недељковиќ)

Додека ликовите ги напаѓа непријателскиот свет и темнината, изворите на светлина во кадарот ја потиснуваат темата. Ниту еден бел ѕид во некој ноар филм не е без сенки. Херметичниот свет на типичниот ноар невротик се одразува во тенденциозно стеснетата рамка на визуелните можности. Режисерот на ноар филмови обично ги избегнува директноста...