Со ВИ можеме да го премостиме деценискиот јаз во нашата култура

...или: „Што научив од анимирањето кус филм според роман со помош на вештачката интелигенција“ ...или „Неколку зборови за тоа дека вештачката интелигенија не е непријател - таа (може да бид)е сојузник!“ Пишува: Бранко Прља Откако се впуштив во светот на генеративната ВИ, доживеав многу интересни нешта. Како прво, општа осуда од...

Метафикциските зони во книжевниот текст

(кон Скопје во високата зона од Калина Малеска, Или-или, 2021) Првичниот читателски впечаток при средбата со збирката Скопје во високата зона (2021) на Калина Малеска е впечатокот за нејзината разнородност, видлива и во однос на наративните постапки употребени во структурирањето на текстовите и во однос на жанровските (расказни, поетски, микрофикциски,...