Ласко Џуровски: Македонската кирилица заслужува бескрајна почит од сите нас

Јазикот е жива материја која го одразува начинот на кој живеат луѓето што го зборуваат. А јазикот, во денешно време, со развојот на дигиталните технологии, својот живот повеќе од кога и да е порано, го живее како текст, преку писмо. Затоа, односот кон писмото, кон нашето македонско кирилично писмо и...

Зоран Кардула: Врската меѓу графичкиот дизајн и поп-културата е нераскинлива

Со повеќе твои лични проекти изминативе години се трудеше да покажеш дека на просториве на коишто живееме има долга традиција на добар дизајн – во делот на архитектурата и на графичкиот дизајн. Како би ја опишал денешната ситуација со дизајнот кај нас? Личните проекти кои навистина се многу, долго ги...

Ана Јовановска: Треба да трагаме по поинаков формат за онлајн-изложби

Ана Јовановска е млад уметник/жена-уметник/уметница/уметничка од Куманово. Нејзиното портфолио на самостојни и групни проекти е за восхит и почит, уште повеќе, имајќи го предвид нивото на квалитет на тоа што го работи. Ана прави премногу и не зборува многу, па затоа секој муабет со неа има тежина и е задоволство...

Економските закони (Казимир Малевич)

Економската база и економските односи на луѓето, како и засновањето на медиумските односи на економска база, не се основа на која пролетерската класа би можела да го гради своето општество и својот живот. Само капиталистичко или буржоаско општество може на економска база да ги заснова животот и државата, а општеството што...

Кубизам. Футуризам. Супрематизам (Олга Розанова)

Свеста на многумина под зборот „сликарство“ е навикната да подразбира претставувачка уметност - уметност на пренесување на видливото, конкретно забележаното; во сликата сите, пред сè, бараат секојдневна смисла. Сликарството со векови одело по овој пат. За претставувачкото сликарство „феноменот“ е содржина, а неговото пренесување - главна цел. Ќе направам паралела...

Лучисти и иднинисти. Манифест (Михаил Ларионов и Наталија Гончарова)

Ние, лучистите и иднинистите не сакаме да зборуваме ни за новата, ни за старата уметност, а уште помалку за современата западна уметност. Ја оставаме старата да умре, со неа да се бори таа „новата“, која, патем, освен борба не може ништо свое ни да понуди. Со себе да го наѓубриме...

Експресионизам (Јанкел Адлер)

Ние сме деца на дваесеттиот век. Нашите приспивни песни ги заглушуваше уличната врева. Детството го миневме во куќите на велеградовите, налик на касарни. Тежок, загушлив воздух беше нашето прво вдишување. Нашите први прошетки се поврзани со илјадагласен хор од ѕвонечки трамваи, клопотарски превоз, стенкачките товарни возила, галопирачките автомобили, со хор...

Неопримитивизам (Александар Шевченко)

(Неговата теорија. Неговите можности. Неговите постигнувања)   На слободната и вечната уметност „Уметникот не треба да биде ни премногу плашлив, ни премногу искрен, ни премногу да и се покорува на природата.“ Пол Сезан, сликар „Уметникот треба да биде слеп искрен борец за идеите на големата уметност, тој не треба да...

Гротеска. Предметот и зборот (Волфганг Кајзер)

1. „... che oggi chiamano grottesche“           (она што го нарекуваме гротескно) Обиколката на Прадо не беше ни по попречeн ни по заобиколен пат. Бидејќи на тој начин тргнавме кон подрачјето од кое мораме да појдеме, доколку сакаме, врз основа на одреден, но во секој случај...

Содржина и форма (Василиј Кандински)

Уметничкото дело е нужно, неделиво и неизбежно спојување на внатрешниот и наворешниот елемент, т.е. на содржината и  формата. Уметничкото дело се состои од два елемента: - внатрешен и - надворешен. Внатрешниот елемент, земен издвоено, е емоцијата на душата на уметникот која (како материјален музички тон на еден инструмент кој истовремено...