Јунг за добар викендашки штимунг

Во времето додека студирав, „Човекот и неговите симболи“ беше книга до која тешко се доаѓаше. Ја немаше никој од студентите во генерацијата, а ни професорите. Ја имаше единствено во НУБ, на српски, од каде што можевме да ја симнеме само до нивниот фотокопир и да ја фотокопираме по прилично поскапа...

Лечење на расцепот (Карл Густав Јунг)

Нашиот ум создаде нов свет кој владее со природата и го наполни со чудовишни машини. Тие се толку очигледно корисни што воопшто не гледаме можност за ослободување од нив или од нашата зависност од нив. Човекот е присилен да ги следи авантуристичките поттици на својот научен и инвентивен дух и...