„Беззборовната Ела“ што остава без зборови

(осврт кон сликовницата „Беззборовната Ела“ од Викторија Патрашку со илустрации на Кристијана Раду; превод од романски: Лидија Димковска; издавач „Чудна шума“, 2024 г.) Какви ли сè можат да бидат зборовите? Храбри и празни, убави и грди, кротки и утешителни или неодлучни и срамежливи; воинствени, остри, бучни и незауздани или тивки,...

Ида Млакар Чрнич: Книжевноста за деца мора да им биде важна на сите

Ида Млакар Чрнич е словенечка писателка за деца, која предминатата недела беше во Скопје, како гостинка на книжевниот и творечки фестивал за деца и млади „YES фестивал“. Авторката на прекрасната сликовница „Овде, во близина, живее едно девојче“, за којашто пишував пред некое време, е авторка чии книги за деца во...

Еден ден, има сите да нè нема

На крајот, сите ќе станеме приказни. Маргарет Атвуд (осврт кон сликовницата „Мојата бабичка не знае која сум“ од Ива Безиновиќ-Хејдон со илустрации на Хана Тинтор; превод од хрватски: Калиопа Петрушевска; издавач „Чудна шума“, 2023 г.) Интересно е како животните ситуации влегуваат во сликовниците за деца. Некои писатели се инспирираат од...

Овде, во близина, има сиромаштија

Сиромаштијата е најстрашната форма на насилство. Махатма Ганди (осврт кон сликовницата „Овде, во близина, живее едно девојче“ од Ида Млакар Чрнич со илустрации на Петер Шкерл; превод од словенечки: Дарко Спасов; издавач „Чудна шума“, 2023 г.) Брзајќи накај дома, застанувате на раскрсница и на прозорецот од колата доаѓа да ви проси...

Владимир Лукаш: Пишувам епитафи – поволно!

Познатата детска песничка „Ени, мени, сени“ со една буква плус се најде во насловот на последната книга за возрасни на мултимедијалниот уметник Владимир Лукаш. „Гени, мени, сени“ е роман за гените - за „потеклото на бабите“, како што стои и во неговиот поднаслов, за семејната историја фрагментарно подраскажувана преку навраќање...