Обредна хирургија (Бруно Бетелхајм)

Кастрација Без разлика дали меѓу кастрацијата и обрежувањето постои некоја внатрешна врска или не, тие се толку тесно поврзани, што расправањето за пубертетските обреди мора да ја разгледува и кастрацијата. Кастрацијата како институција се појавила релативно доцна во историјата, меѓу релативно развиените народи. Кастрираниот ја извршувал оваа операција за да...

Обредна хирургија: кастрација и обрежување (Бруно Бетелхајм)

Кастрација Без разлика дали меѓу кастрацијата и обрежувањето постои некоја внатрешна врска или не, тие се толку тесно поврзани, што расправањето за пубертетските обреди мора да ја разгледува и кастрацијата. Кастрацијата како институција се појавила релативно доцна во историјата, меѓу релативно развиените народи. Кастрираниот ја извршувал оваа операција за да...