Политизација на животот (Џорџо Агамбен)

Последните години од својот живот, додека работел на историјата на сексуалноста и ги разобличувал и на тоа подрачје диспозитивите на моќта, Мишел Фуко почнал сè поупорно да ги насочува своите истражувања кон она што го одредил како биополитика, т.е. растечка вклученост на природниот живот на човекот во механизмите и калкулацијата на...

Престапи против самиот себе – педерастија (Џереми Бентам)

Под кој вид престап би ги сместиле неправилностите на половиот апетит за кои се смета дека се неприродни? Додека се скриени од очите на јавноста, невозможно е да се нијансираат и да се разместуваат; зар не би можеле да се пронајдат каде било, па и овде[1]. Со години се мачев...

Љубовта и бракот (Никлас Луман)

(Прилог кон идеологијата на репродукцијата) Како и англискиот сентиментализам, така и сексологијата на 18. век, блиска на природата, го поместува проблемот на бракот во преден план. Сè посилното диференцирање на економијата на производство во нејзиното подрачје и во семејниот живот создава ситуација во која семејството повеќе не се зема предвид....

Мишел Фуко: Да се биде добар не е доволно

Постои нешто што ми задава многу маки и до што многу држам, а тоа е: она што го пишувам да биде јасно. Би сакал, дури и кога се во прашање најсериозните теми, она што го пишувам да биде сосема јасно, бидејќи верувам дека нејасноста е облека на власта. Во секоја...