Сакај ја уметноста во себе, а не себеси во уметноста

Насловот на овој текст се, всушност, зборови на Станиславски од неговите есеи посветени на театарската уметност. Иако се сосема прецизни, тие имаат широк опфат и важат за секоја уметност. Есенва ми беше период кога се занимавав со превод на два негови есеи, кои пред Нова година излегоа во издание на...