Posts Tagged ‘фикција за деца’

Игри, мечтаење и уметност (Жан-Мари Шефер)

На некој начин, детските лудички фикционални активности исто така се „уметности“, барем ако тој збор го сфатиме во неговото буквално значење, т.е. како означување на уреденото користење на компетенцијата за создавање предмети или настани. Детето влегува во светот на фикцијата низ играта (движењата и зборовите) и мечтаењето. Овие активности –...