Слободанка Пековиќ: Бајка, поука и тривијална книжевност

Покрај вестерн, еротскиот и научно-фантастичниот роман, двата основни облика на тривијална литература денес се криминалниот и љубовниот роман. Двата се замислени и остварени како средство за лесна заработка. За да ја задоволат таа основна задача, мора да заинтересираат голем број консументи, целосно да го освојат нивното внимание, да ги обземат...

Зденко Шкреб: Тривијална книжевност

Ако човек се најде среде мноштво исти, а разнолики предмети или појави, а треба да направи преглед, најразумно ќе постапи ако се обиде врз основа на одредени критериуми тоа мноштво да го распредели во сродни групи. Редуцирајќи го мноштвото на повеќе мали сродни групи, побрзо и полесно ќе ги прегледа...

Чудно и чудесно (Цветан Тодоров)

Фантастичното, како што видовме, трае само онолку колку што трае и неодлучноста заедничка и за читателот и за ликот, на кои им останува да одлучат дали она што го гледаат потекнува или не потекнува од „стварноста“ каква што е според општото мислење. На крајот на приказната, читателот па и самиот...

Силвија Плат: Поезијата е тиранска дисциплина

Силвија, кога почнавте да пишувате поезија? Не знам што ме поттикна, едноставно почнав да пишувам кога бев многу мала. Веројатно ми се допаднале детските песнички, па сум помислила дека можам да напишам нешто слично на нив. Ја напишав мојата прва песна, прва песна која ми беше објавена, кога имав осум...

Марио Варгас Љоса: Пишувам затоа што сум несреќен

Книжевноста е многу поповрзана со трајноста од политиката, зашто писателот не може да им даде подеднаква важност на политиката и на книжевноста, а да не потфрли како писател или како политичар. Во ова интервју Марио Варгас Љоса зборува за неприкосновените утра што ги поминувал во неговата канцеларија пишувајќи, седум дена...