Posts Tagged ‘смрт’

Истражување на можната иднина на минатото

(за Засолниште во времето од Георги Господинов, Или-или, 2021)   Пишува: Калина Малеска Сеќавањето има необично влијание врз нас. Истовремено нè теши и нè вознемирува, го поврзува нашето лично минато и општата историја од која сме дел со сегашноста и со можноста да ја контролираме иднината. Засолниште во времето од...

Боите на смртта

Ох, види! Околу мене смрт се вее. На гранките сигурни смртници Чекаат ветрот да ги погребе. Со `рѓосан меч циганското сонце ги жигосува, а раните - есенски дожд им ги полива. Очајнички обиди на задржување пред скокот во вечноста. Ветрот одлучен! Зелените во работен однос. Жолтите се спремаат за починка....

„Илијада“ или песна за силата (Симон Веј)

Вистинскиот јунак, вистинската тема, средиштето на Илијада, е силата. Силата со која луѓето се служат, силата што ги покорува, силата под која човечкото тело се згрчува. Човековата душа во Илијада постојано се покажува како преобразена во односите со силата: повлечена, заслепена од силата со која е уверена дека располага, свиена...