Ерата на толпата (Густав ле Бон)

Големите пресврти што доаѓаат пред промената на цивилизацијата, како за време на падот на Римското царство и осамнувањето на Арапското царство, на прв поглед се чинат како да се детерминирани со значајни политички промени: инвазија на народот или соборување на династија. Но, повнимателното проучување на овие случувања покажува дека зад...