Posts Tagged ‘репродукција’

Обредна хирургија: кастрација и обрежување (Бруно Бетелхајм)

Кастрација Без разлика дали меѓу кастрацијата и обрежувањето постои некоја внатрешна врска или не, тие се толку тесно поврзани, што расправањето за пубертетските обреди мора да ја разгледува и кастрацијата. Кастрацијата како институција се појавила релативно доцна во историјата, меѓу релативно развиените народи. Кастрираниот ја извршувал оваа операција за да...

Љубовта и бракот (Никлас Луман)

(Прилог кон идеологијата на репродукцијата) Како и англискиот сентиментализам, така и сексологијата на 18. век, блиска на природата, го поместува проблемот на бракот во преден план. Сè посилното диференцирање на економијата на производство во нејзиното подрачје и во семејниот живот создава ситуација во која семејството повеќе не се зема предвид....