Posts Tagged ‘историја на гротеската’

Гротеска. Предметот и зборот (Волфганг Кајзер)

1. „... che oggi chiamano grottesche“           (она што го нарекуваме гротескно) Обиколката на Прадо не беше ни по попречeн ни по заобиколен пат. Бидејќи на тој начин тргнавме кон подрачјето од кое мораме да појдеме, доколку сакаме, врз основа на одреден, но во секој случај...