За „Таткото“ и за стравот од деменција

Кај нас, драмите не се преведуваат толку често колку романите и расказите. Следејќи ја долги години издавачката сцена, малку биле драмите од современи драмски писатели што ми паднале в раце на македонски. Затоа, вистинска радост е кога ќе се случи тоа. Неодамна го запознав (преку книга, секако) Флоријан Зелер, авторот...

Ерата на толпата (Густав ле Бон)

Големите пресврти што доаѓаат пред промената на цивилизацијата, како за време на падот на Римското царство и осамнувањето на Арапското царство, на прв поглед се чинат како да се детерминирани...

Економските закони (Казимир Малевич)

Економската база и економските односи на луѓето, како и засновањето на медиумските односи на економска база, не се основа на која пролетерската класа би можела да го гради своето општество и својот живот. Само капиталистичко или буржоаско општество може на економска база да ги заснова животот и државата, а општеството што...

Дојде ли време за враќање на авторот? (Жозе Сарамаго)

(Меѓу сезнаечкиот Раскажувач и внатрешниот монолог) Откога постои светот, секој пат кога ќе се постави прашањето за брилијантниот успех на мажот и потполниот пораз, се наоѓа некој да ја изговори...